Të ndihmojmë znj.Komani për një studim mbi efektet ndërbreznore të përvojës së traumës në Shqipërinë komuniste

Të ndihmojmë znj.Komani për një studim mbi efektet ndërbreznore të përvojës së traumës në Shqipërinë komuniste

4 Prill, 2024 Mbyllur Publikuar nga administruesi

Të dashur Anëtarë e Dashamirës të Alb-Shkencës,

Znj. Lindita Komani, MSc., një nga anëtaret themeluese të Alb-Shkenca, është aktualisht studente masteri pranë universitetit Divine Mercy në Virxhinia, SHBA (www.divinemercy.edu) dhe po zhvillon një studim mbi efektet ndërbreznore të përvojës së traumës në Shqipërinë komuniste.

Qëllimi i këtij studimi është që të hulumtojë praninë e ankthit në fëmijët/pasardhësit e viktimave të komunizmit në Shqipëri sikurse edhe proceset përmes së cilëve transmetohet trauma. Për më tej, studimi bën një vlerësim të shpresës dhe spiritualitetit.

Rezultatet e studimit do të jenë me vlerë për të kuptuar nëse ekzistojnë sfida psikologjike mes fëmijëve/pasardhësve të viktimave të komunizmit në Shqipëri/nga Shqipëria. Në një perspektivë më afatgjatë, ato do të mund të shfrytëzohen për të adresuar sfidat në rast se konfirmohet ekzistenca e tyre.

Ne e pritëm pozitivisht kërkesën e znj.Komani për ndihmë. Në dijeninë tonë nuk ka pasur një fokus mbi këtë temë në të shkuarën. Ndaj ne dashamirësisht ju lutemi që ta mbështesni këtë sipërmarrje që e shohim me rëndësi për mirëqënien psikologjike të njerëzve të prekur.

Si mund të ndihmoni ju?

  • Ju dhe/ose të afërmit, miqtë ose të njohurit tuaj mund të jeni viktima të komunizmit:

Dashamirësisht ju kërkojmë që të merrni pjesë në pyetësor dhe t’i bëni të ditur për këtë pyetësor çdo njeriu në mjedisin tuaj për të cilin/ën e dini që është pjesë e këtij grupi shoqëror. Ju lutemi të shpërndani LINK-un e pyetësorit dhe të gjeni edhe vetë kohën për ta plotësuar pyetësorin. Ai do të kërkojë 8 minuta nga koha juaj, por mund të jetë ndihmë e madhe për të adresuar nevojat e njerëzve të prekur.

  • Në rast se ju nuk jeni fëmijë/pasardhës i viktimave të komunizmit:

Ju lutemi të ndani informacionin lidhur me këtë pyetësor dhe linkun ku mund ta plotësoni atë me fëmijë/pasardhës të viktimave të komunizmit. Ne jemi të bindur se ata do ta vlerësonin të dinin që nevojat e tyre psikologjike do të adresohen.

Pyetësorin e gjeni në lidhjen e mëposhtme:

The Intergenerational Effects of Trauma Experience in Communist Albania (google.com)

Pjesëmarrësit duhet të jenë 18 vjeç e sipër dhe është e nevojshme që të jetojnë në Shqipëri ose SHBA.

Ju falenderojmë për kohën dhe ndihmën tuaj!

Përshëndetje të përzemërta,

Instituti Alb-Shkenca

Shpërndani artikullin: