Të reja

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 ditëve para

Instituti Alb-Shkenca

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE nis punën për hartimin dhe botimin e veprës madhore “ HISTORIA E SHQIPTAREVE ”
***********************
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka lidhur më 4 prill 2021 kontratën për realizimin e nismës shkencore për hartimin dhe botimin e veprës madhore “Historia e shqiptarëve”.
Drejtuesit e tekstit “Histori e shqiptarëve” janë akad. Pëllumb Xhufi dhe prof. Neritan Ceka.
Kontrata u nënshkrua nga përfaqësuesi i Akademisë së Shkencave, drejtori i Qendrës së Botimeve Albanologjike dhe Encikopedike, prof. Irakli Koçillari. Pas nënshkrimit të kontratës grupi i punës bëri një takim me mediet.
Akad. Skënder Gjinushi, kryetar i Akademisë së Shkencave përshëndeti grupin e punës dhe tha se kjo vepër hartohet në kuadrin e nismës për tri veprat madhore albanologjike: “Enciklopedia shqiptare”, “Fjalori i madh i shqipes” dhe “Historia e shqiptarëve”. Për veprën “Historia e shqiptarëve” do të mobilizohen institutet, qendrat kërkimore shkencore dhe përfaqësues të botës akademike.
Drejtues i tekstit akad. Pëllumb Xhufi tha se rishkruhet një vepër me vlerë kombëtare dhe “Historia e shqiptarëve” do të jetë e dimesioneve të tilla ku përshihen edhe shqiptarët jashtë kufijve, dhe jo vetëm që zgjerohet harta demografike, por vepra do të jetë me një natyrë specifike shkencore. Për të do të punojë pjesa më elitare e studiuesve të antikitetit e deri në ditët e sotme.
“Historia e shqiptarëve” do të realizohet duke shfrytëzuar një numër të madh autorësh dhe burimesh të rralla, si dhe vëllimet arkivore, ku do të ketë vlerësime, analiza, konfortime burimesh dhe autorësh për çështje me interes të veçantë apo të debatueshme historiko- shkencore.
Drejtues i tekstit prof. Neritan Ceka, arkeolog, e quajti risi përfshirjen e historisë së antikitetit, me të cilën fillon “Historia e shqiptarëve” e kryesisht të periudhës ilire si një zanafillë ku ka nisur edhe të formësohet identiteti ynë kombëtar.
Në tekstin “Historia e shqiptarëve” do të përfshihen veç historisë së mesjetës edhe prurjet në lëmin e arkeologjisë, studimet dhe vepra të autorëve të shquar të ankitiketit si Hasan Ceka, Skënder Anamali, e të të tjerë.
Prof. Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë në Prishtinë foli për rëndësinë e bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave për “Historinë e shqiptarëve”, ku për herë të parë bashkohet puna kërkimore dhe studimore e shqiptarëve të të gjitha trevave. Ai tha se kërkimet dhe studimet shkencore në treva të Kosovës, tashmë do të përfshihen në një histori të përbashkët.
Janë 20 autorë pjesëmarrës në hartimin e veprës: akad. Pëllumb Xhufi, prof. Skënder Muçaj, prof.Neritan Ceka, prof. Gjon Berisha (Kosovë), prof. Sabit Syla (Kosovë), akad. Myzafer Korkuti, prof. Saimir Shpuza, prof. Luan Përzhita, prof. Ferid Duka, prof. Adem Bunguri; prof. Apollon Baçe, prof. Paskal Milo, akad. Beqir Meta, prof. Sonila Boçi, prof. Ledia Dushku e të tjerë autorë kontribues që do të punojnë për hartimin e një vepre me 1500-2000 faqe, me tre vëllime dhe me një shtrirje kohore të lëndës që nga ankititeti deri në kohët moderne. Projekti do të finalizohet në vitin 2023.

© Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Academy of Sciences of Albania
#AShSh
#Historiaeshqiptarëve
... Shikoni më shumêShikoni më pak

5 ditëve para

Instituti Alb-Shkenca

Jovan Cico KosturiMë 4 maj të vitit 1931, lindi Jovan Cico Kosturi, rilindës dhe një ndër personalitetet e njohura e tejet të angazhuara në zgjimin kombëtar të shqiptarëve. Ishte kryeredaktor i revistës “Drita”, duke filluar që nga viti 1884, 4 vjet pas themelimit të saj. Së bashku me Orhan Pojanin dhe Thimi Markon e shpërndanin në të gjithë Toskërinë. Gazeta mbështeste arsimin në gjuhën shqipe në dialektin toskë. Më 1885 Kosturi krijoi një komitet të fshehtë në Korçë, me qëllim të përgatitjen e një shoqërie kulturore shqiptare në brendësi të vendit. Më 1906, u arrestua nga autoritetet osmane bashkë me patriotë të tjerë shqiptarë nga Korça, të përfshirë në lëvizjen kombëtare. Kosturi ishte gjithashtu babai i Idhomene Kosturit , një politikan shqiptar, që u bë edhe kryeministër i Shqipërisë . Vdiq më 1924.
www.facebook.com/groups/AlbanianVintagePhotography/permalink/3923988244343586
#diasporashqiptare #unëjamshqiptar #botimediaspora
... Shikoni më shumêShikoni më pak

Jovan Cico Kosturi

“Alternativa e energjisë së ripërtëritshme”

Akademia e Shkencave boton librin e ri monografik, përgatitur nga akademiku Ilirjan Malollari

#AShSh
#Botimiiri
#Energjiaeripërtëritshme

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka botuar librin e ri monografik “Alternativa e energjisë së ripërtëritshme” të përgatitur nga akademiku Ilirjan Malollari.

Ky libër është fryt i eksperiencës shumëvjeçare të autorëve Pëllumb Berberi, Driada Mitrushi, Daniela Halili, Elmaz Shehu, Sonila Vito, Nevton Kodhelaj, Spiro Thodhoriani, Konalsi Gjoka, Zija Kamberi, Artan Leskoviku në disiplina fondamentale të matematikës, kimisë, fizikës, biologjisë, si dhe në ato të aplikuara, të inxhinierive të ngjyrave të ndryshme.

Gjashtë kapitujt e librit trajtojnë tematika të tilla, si: Energjia diellore; Energjia e biomasës; Energjia nga mbetjet e ngurta urbane dhe industriale; Energjia gjeotermale; Energjia e erës, etj.
Trajtohen disa koncepte mbi shpërndarjen e potencialit të energjisë diellore në rajonet kryesore të Shqipërisë dhe jepet një përshkrim i përmbledhur për performancën energjetike të një sistemi fotovoltaik, eficiencës dhe kostos së niveluar të energjisë.

Nga ana tjetër, vazhdimisht nxitet kërkimi për gjetjen, zhvillimin dhe përdorimin e energjive nga burime të tjera të ripërtëritshme si burimet, potencialet dhe bazat e prodhimit të energjisë bazuar në biomasë; teknologjitë e prodhimit të bioenergjisë; inxhinieria e proceseve të prodhimit të bioenergjisë; analiza inxhinierike e prodhimit të biogazit nga mbetjet organike; bioetanoli, biodiezeli dhe lëndë të tjera djegëse nga mbeturinat organike të ngurta e të lëngshme, që shkarkohen si hedhurina, etj.

Në kreun V fokusi kryesor është energjia e prodhuar nga era, një burim i pastër, i besueshëm dhe me kosto efektive për prodhimin e energjisë elektrike.

Situatat e shumta të marra nga praktika dhe eksperienca në vend dhe nga literatura më e specializuar, i sjellin lexuesit njohje dhe zgjidhje të sakta të detyrave për projektimin dhe vjeljen e formave të ndryshme të energjisë së ripërtëritshme.
Recensentët e librit “Alternativa e energjisë së ripërtëritshme” janë akademik Dhimitër Haxhimihali dhe akademik Floran Vila.

www.akad.gov.al
... Shikoni më shumêShikoni më pak

Ngarkoni më shumë
Shpërndani artikullin: