Fillojnë përgatitjet për Takimin XIX Vjetor Ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca

Fillojnë përgatitjet për Takimin XIX Vjetor Ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca

7 Maj, 2024 Mbyllur Publikuar nga administruesi

Fillojnë përgatitjet për Takimin XIX Vjetor Ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca me temë:

Rrugët për integrimin e arsimit shqiptar në hapësirën edukuese dhe kërkimore evropiane”

Shkup, 20-21 shtator 2024.

Për më shumë detaje lexoni Thirrjen e parë të këtij takimi ose ndiqni nyjen http://iash-takimet.org/

Shpërndani artikullin: