Përvoja nga Takimi XVII, 30.09. – 01.10.2022, Tiranë – Shqipëri

Step 1 of 13

1. Fillimisht, sa të kënaqur keni qenë me eventin tonë në përgjithësi?

Selected Value: 0
0= i pakënaqur - 10= shumë i kënaqur
Shpërndani artikullin: