Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca

Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca

27 Shtator, 2022 Mbyllur Publikuar nga administruesi

Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i

Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator – 02 tetor 2022

Tema plenare e Takimit është:

BASHKËVEPRIMI SHKENCOR NË TROJET SHQIPFOLËSE
SCIENTIFIC COOPERATION IN ALBANIAN SPEAKING AREA

Takimi organizohet në bashkëpunim me:

Akademinë e Shkencave e Shqipërisë

Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës

Takimi do të përmbajë disa konferenca shkencore të cilat do të organizohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Në kuadër të secilës konferencë do të organizohen disa simpoziume (seanca të veçanta). Për informata më të hollësishme ju lutemi ndiqni programin e takimit.

Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit Ndërkombëtar do të zhvillohen në gjuhën shqipe dhe angleze.

Shpërndani artikullin: