Afatet për dërgimin e përmbledhjeve për takimin Alb-Shkenca 2020

Afatet për dërgimin e përmbledhjeve për takimin Alb-Shkenca 2020

12 Tetor, 2020 Mbyllur Publikuar nga administruesi

Siç ju kemi njoftuar nëpërmjet Thirrjes së botuar pak më parë në faqen tonë kryesore Instituti Alb-Shkenca, ju kujtojmë se afati i fundit për dërgimin e përmbledhjeve të punimeve tuaja studimore-shkencore (Abstracts) është data 15 tetor 2020.
Numri i fjalëve të përmbledhjes: 500-800.
Ju lutemi, përpiquni që t’i dërgoni ato sa më parë në adresën: http://iash-takimet.org/tv2020/kumpaper/
Nëse hasni vështirësi apo keni ndonjë shqetësim tjetër në lidhje me përmbledhjet e punimeve, na njoftoni pa hezitim.

KUJDES! Punimet që nuk dërgohen nëpërmjet sistemit ALPA nuk do të merren parasysh për paraqitje gjatë TAKIMIT XV në Prishtinë.

Për më shumë se si të dërgoni punimin, ju mund të lexoni te faqja me informata për autorët.

Shpërndani artikullin: